Ukraina - TT-Cup
19:50
Roman Reznichenko
-
Andrii Herasymenko
2-2
3-6
Liga Pro
20:00
Sergey Khomutov
-
Igor Poletaev
1-2
6-5
Liga Pro
20:00
Aleksandr Volkov
-
Sergey Nikulin
2-2
1-1
Liga Pro
20:00
Nikolay Zhurba
-
Alexey Afanasyev
1-2
Tsjekkia - Liga Pro
20:00
Karel Brozhik
-
Petr Bradach
1-1
2-2
Setka Cup - Kvinner
20:00
Pavlo Babenko
-
Rodion Pirveli
2-2
8-5
Ukraina - TT-Cup
20:05
Nazar Kovalchuk
-
Andrey Gordiy
2-0
10-10
Tsjekkia - Liga Pro
20:08
Shamil Khairullin
-
Aleksei Popov
2-0
4-2
Setka Cup - Kvinner
20:10
Oleksii Avgustov
-
Anatolii Tanchuk
0-0
6-8
Ukraina - TT-Cup
20:15
Vadim Komar
-
Maksym Zhuravlov
0-1
Setka Cup - Kvinner
20:15
Dmytro Kunchurov
-
Vadym Kucheriavyi
1-0
Ukraina - TT-Cup
20:20
Vladyslav Volokhov
-
Prokhor Pugach
0-0
Setka Cup - Kvinner
20:20
Yurii Petrushenko
-
Egor Kovpak
0-0
Liga Pro
20:30
Anatoly Trushkin
-
Oleg Nikiforov
0-0